Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Healing-Hands.nu

 • Voor aanvang van de eerste behandeling wordt altijd een klein intake gesprek gehouden met betrekking tot de gezondheid en het medische verleden van de cliënt.
 • Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de behandeling gestaakt worden en kan cliënt worden doorverwezen naar een arts.
 • Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra de behandelend arts hierin toestemt.
 • Is de cliënt reeds onder behandeling van een arts, therapeut of specialist, dan kan aan de desbetreffende arts, therapeut of specialist, gevraagd worden of een Reiki behandeling gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.
 • Eventueel medicijngebruik of behandeling van arts, therapeut of specialist e.d. dient cliënt voor aanvang van de Reiki behandeling mede te delen. In een aantal gevallen is aanpassing van de behandeling hierop noodzakelijk.
 • Alle persoonlijke en medische gegevens worden zonder de schriftelijke toestemming van cliënt nooit aan derden verstrekt.
 • Healing-Hands.nu is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen en ongevallen in en rondom het gebouw van de behandelruimte.
 • Healing-Hands.nu is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.
 • Healing-Hands.nu behoudt zich het recht om cliënten te weigeren zonder opgaaf van reden.
 • Hygiëne staat binnen Healing-Hands.nu hoog aangeschreven. Healing-Hands.nu verwacht van haar cliënten dat zij hier eveneens voor zorg dragen.
 • Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld of op de vliegtuig modus te zijn ingesteld in de behandelruimte.
 • De cliënt dient tijdig aanwezig te zijn op de overeengekomen locatie en tijdstip.
 • Betaling van behandelingen- workshops kunnen contant of met pin betaald worden.
 • Annulering van een behandelingsafspraak is tot 24 uur voor aanvang mogelijk. Bij annulering minder dan 24 uur van tevoren of bij niet verschijnen, wordt het verschuldigde tarief in rekening gebracht.
 • Zorg er voor dat je min 10 minuten voor aanvang op de locatie aanwezig bent. Annuleren kort voor aanvang, wel opgegeven maar niet aanwezig of te laat, dan word het verschuldigde bedrag niet gerestitueerd. 
 • Healing-hands.nu staat als K.O.R. geregistreerd en staat ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer: 78218195 / Bank rekening nr NL49 KNAB 0503 5939 23 t.n.v. Healing-hands.nu

Iedereen die gebruik maakt van de behandelingen bij Healing-Hands.nu verklaart akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden.

Mijn behandelingen en heling technieken vormen een holistische therapie en is daarom een toevoeging aan, maar géén vervanging van welke geneeskundige behandeling dan ook door een (huis)arts.

Ik adviseer dan ook altijd bij klachten eerst uw (huis)arts te consulteren, alvorens zich tot mijn praktijk te richten.

Ik schrijf geen medicijnen voor en stel geen medische diagnoses. Wederom dient u zich hiervoor aan uw (huis)arts te wenden. 

Marco Bakker

Healing-hands.nu

Feedback